Ga naar de inhoud

ANBI status

Algemene informatie

Naam van de instelling in de statuten: 
Stichting Kledingbank De 3 Musketiers

Naam bij publiek: 
de Kledingbank Medemblik

RSIN: 853099017

Bezoekadres:
Almereweg 36, 1671ND Medemblik

Voorzitter:
Jan van Vliet
06 21561724

De stichting heeft ten doel:
a het doorgeven van herbruikbare kleding en andere goederen aan mensen die zichzelf geen nieuwe kleding of benodigde andere goederen kunnen permitteren;

b het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a het verzamelen van kleding en andere goederen benodigd voor het realiseren van de doelstelling;

b het sorteren en uitgifte klaar maken van de kleding en andere goederen;

c het uitgeven van de kleding en andere goederen aan de mensen die behoren tot de doelgroep omschreven in de doelstelling;

d het in stand houden van een ruimte waar de kleding en andere goederen kunnen worden uitgegeven;

e het organiseren van activiteiten en acties waardoor kleding en andere goederen worden verkregen

f het registreren van mensen die behoren tot de doelgroep omschreven in de doelstelling.

Download hier het beleidsplan! 

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn:
Het uitvoeren van de doelstelling zoals omschreven bij de ANBI en in de statuten van de stichting.

Download hier het beleidsplan! 

Voorzitter
Jan van Vliet

Interim voorzitter
Jan Mol

Secretaris
Janny van Brouwershaven

De stichting bestaat uit een bestuur en vrijwilligers. Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden. De bestuursleden hebben recht op een eventuele onkostenvergoeding voor kosten die in uitvoering van de functie zijn gemaakt.

De stichting heeft momenteel geen betaald personeel in dienst, mocht dit in de toekomst veranderen zal dat hier vermeld worden en transparant gemaakt worden in het financiele jaarverslag.